Línees de I+D
Disseny i Simulació de Projectes
Tecnologia de les Plaques

 

Actualment hi ha varies línees de investigació i desenvolupament ,dirigides principalment amb el objectiu de millorar la eficiència de les cèl·lules juntament amb la reducció de material ,  el silici , per fer els sistemes més eficients.
EnginSolar empra diversos programes informàtics específics, per al disseny , la configuració i la simulació de projectes solars ,  , això es permet no sols fer projectes altament professionals , si no també donar una seguretat en el càlculs de producció de energia i per tant de facturació. Per al seguiment i control dels projectes desenvolupem software propi  per al control en temps real dels projecte ,Juntament amb un "know-How" diferencial en el control i execució de projectes.
Actualment en el mercat coexisteixen diferents tecnologies de plaques fotovoltaiques , en funció del tipus de material emprat, principalment el silici , juntament amb altres aliatges metàl·lics , així tenim plaques  formades per cèl·lules monocristalines , policristal·lines , i de capa fina.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Experts en Energies Renovables
[CAT] [ESP] [ENG] [DEU] [ITA] [FRA]
  Enegia Solar Tecnologia Inversió Projectes Partners Instalacions  Contactar

[ Info ]  [ Serveis ]  [ Energia Solar ]  [ Tecnologia ]  [ Inversió ]   [ Projectes ]  [ Partners ]

© 2007-2011 EnginSolar Tecnología Solar,SL